Usluge

“Srećno dete je pre svega dete koje je zdravo.”

Pedijatrijski pregledi • Pedijatrijski pregled
 • Pedijatrijski pregled – kontrola do 7 dana
 • Pedijatrijski pregled sa izradom krivulje rasta
 • Pedijatrijski pregled subspecijaliste
 • Kontrolni pregled subspecijaliste
 • Pedijatrijski pregled profesora
 • Pedijatrijski pregled profesora – kontrola do 7 dana
 • Pedijatar – konsultacija bez deteta
 • Pedijatrijski pregled – timska procena i praćenje psihomotornog razvoja deteta
 • Pedijatar – pripravnost

Pregledi subspecijaliste • Hitan pregled subspecijaliste
 • Pedijatrijski pregled docenta pulmologa
 • Kontrolni pregled docenta pulmologa
 • Pedijatrijski pregled profesora gastroenterologa
 • Kontrolni pregled profesora gastroenterologa
 • Pedijatrijski pregled profesora endokrinologa
 • Kontrolni pregled profesora endokrinologa
 • Pedijatrijski pregled profesora kardiologa
 • Kontrolni pregled profesora kardiologa
 • Pedijatrijski pregled profesora imunologa – alergologa
 • Kontrolni pregled profesora imunologa – alergologa
 • Pedijatrijski pregled profesora hematologa
 • Kontrolni pregled profesora hematologa
 • Pedijatrijski pregled magistra nefrologa
 • Kontrolni pregled magistra nefrologa
 • Pedijatrijski pregled subspecijaliste neonatologa
 • Kontrolni pregled subspecijaliste neonatologa
 • Pregled dečijeg neuropsihijatra
 • Kontrolni pregled dečijeg neuropsihijatra
 • Pregled specijaliste fizijatra
 • Kontrolni pregled specijaliste fizijatra
 • Specijalista – pregled
 • Specijalista – kontrolni pregled

Pregled logopeda • Logoped – prvi pregled (logopedska obrada)
 • Logoped – kontrolni pregled
 • Logopedski tretman

Pregled psihologa • Psiološka opservacija
 • Psihološko savetovanje
 • Psihološko testiranje
 • Psiholog – ispitivanje zrelosti za polazak u školu
 • Psiholog – kontrolni pregled

Ultrazvuk pregledi • Ultrazvuk kukova
 • Ultrazvuk centralnog nervnog sistema
 • Ultrazvuk urogenitalnog trakta
 • Ultrazvuk abdomena
 • Ultrazvuk mekih tkiva i mišića
 • Ultrazvuk limfnih žlezdi i mišića vrata
 • Ultrazvuk zglobova
 • Ultrazvuk testisa
 • Ultrazvuk male karlice
 • Ultrazvuk srca
 • Ultrazvuk pluća i FC sinusa
 • Ultrazvuk štitne žlezde

Ostale usluge • Inhalacija
 • Obrada pupka
 • Davanje injekcije
 • EKG
 • Spirometrija deteta
 • Bronhodilatatorni test
 • Merenje deteta
 • Kućna poseta pedijatra sa medicinskom sestrom
 • Kućna poseta medicinske sestre
 • Ispitivanje govorno-jezickog statusa pred polazak u skolu
 • Korekcija svih govornih poremecaja:
  DISGRAFIJE – poremecaj u pisanju
  DISLEKSIJE – poremecaj u citanju
  MUCANJA
  – Prevencija govorno-jezickih poremecaja na uzrastu od prve do trece godine
  – Stimulacija govorno-jezickog razvoja na uzrastu od prve do trece godine
  – Savetodavni rad sa roditeljima za stimulaciju govorno-jezickog razvoja