Blog

05.09.2022

Priprema za kožni prick test:

Priprema za kožni prick test: Dete treba da bude u dobrom opštem stanju, afebrilno i po mogućstvu bez terapije za akutna stanja. Dete ne treba da […]
05.09.2022

NOVO U ORDINACIJI – Alergološka obrada dece

Alergološka obrada dece sa anamnezom o IgE posredovanoj alergiji na inhalatorne i nutritivne alergene. 1) Kožni prik test komercijalnim ekstraktima standardnih inhalatornih alergena – SPT – […]
24.05.2019

Kratak pregled jezičkog razvoja Vašeg deteta

24.05.2019

Male – velike poruke za sve roditelje sveta