Cenovnik

Redni broj Naziv Cena
1. Pedijatrijski pregled 4 000
2. Pedijatrijski pregled – kontrola do 7 dana 2 500
3. Pregled u savetovalištu 4 500
4. Pregled pedijatra u savetovalištu i krvna slika 5 000
5. Pedijatrijski pregled sa krvnom slikom i CRP-om 5 200
6. Kontrolni pedijatrijski pregled sa krvnom slikom i CRP-om 3 700
7. Pedijatrijski pregled – timska procena i praćenje psihomotornog razvoja deteta 6 000
8. Pedijatrijski pregled subspecijaliste 4 500
9. Kontrolni pregled subspecijaliste 3 000
10. Pedijatrijski pregled prof. endokrinologa Ljiljane Šaranac 5 000
11. Pedijatrijski pregled prof. kardiologa Ljiljane Pejčić 5 000
12. Pedijatrijski pregled prof. gastroenterologa Zlatka Đurića 5 000
13. Pedijatrijski pregled prof. urologa Anđelke Slavković 5 000
14. Pedijatrijski pregled prof. imunologa-alergologa Hristine Stamenković 5 000
15. Kontrolni pregled profesora – do 7 dana 3 500
16. Pedijatrijski pregled subspecijaliste pulmologa doc. dr Snežane Živanović 4 500
17. Kontrolni pregled subspecijaliste pulmologa doc. dr Snežane Živanović 3 000
18. Pedijatrijski pregled subspecijaliste endokrinologa dr Sandre Stanković 4 500
19. Kontrolni pregled subspecijaliste endokrinologa dr Sandre Stanković 3 000
20. Pedijatrijski pregled subspecijaliste hematologa dr Danijele Jovančić Petković 4 500
21. Kontrolni pregled subspecijaliste hematologa dr Danijele Jovančić Petković 3 000
22. Pedijatrijski pregled subspecijaliste nefrologa mr dr Predraga Miljkovića 4 500
23. Kontrolni pregled subspecijaliste nefrologa mr dr Predraga Miljkovića 3 000
24. Pedijatrijski pregled subspecijaliste gastroenterologa dr Dragane Ilić 4 500
25. Kontrolni pregled subspecijaliste gastroenterologa dr Dragane Ilić 3 000
26. Pregled subspecijaliste d. fizijatra doc. dr Dragana Zlatanovića 4 500
27. Kontrolni pregled d. fizijatra doc. dr Dragana Zlatanovića 3 000
28. Pedijatrijski pregled subspecijaliste neonatologa 4 500
29. Kontrolni pregled subspecijaliste neonatologa 3 000
30. Pregled dečijeg neuropsihijatra dr Jadranke Vukićević 4 000
31. Kontrolni pregled dečijeg neuropsihijatra dr Jadranke Vukićević 2 500
32. Hitan pregled subspecijaliste 5 000
33. Pedijatrijski pregled prof. kardiologa dr Ljiljane Pejčić sa ultrazvukom 9 000
34. Pregled specijaliste fizijatra 4 000
35. Kontrolni pregled specijaliste fizijatra 2 500
36. Specijalista – pregled 4 000
37. Specijalista – kontrolni pregled 2 500
38. Logoped – prvi pregled (logopedska obrada) 3 000
39. Logoped – kontrolni pregled 2 000
40. Logopedski tretman 2 000
41. Psiholog – prvi pregled (psihološka opservacija) 3 000
42. Psihološko savetovanje 3 000
43. Psihološko testiranje 3 000
44. Psiholog – ispitivanje zrelosti za polazak u školu 3 000
45. Psiholog – kontrolni pregled 2 500
46. Inhalacija 500
47. Obrada pupka 1 000
48. Merenje deteta 500
49. Davanje injekcije 500
50. EKG 1 000
51. Spirometrija deteta 2 500
52. Bronhodilatatorni test 2 000
53. Ultrazvuk kukova 3 000
54. Ultrazvuk centralnog nervnog sistema 3 000
55. Ultrazvuk urogenitalnog trakta 3 000
56. Ultrazvuk abdomena 3 000
57. Ultrazvuk mekih tkiva i mišića 3 000
58. Ultrazvuk limfnih žlezda i mišića vrata 3 000
59. Ultrazvuk zglobova 3 000
60. Ultrazvuk testisa 3 000
61. Ultrazvuk male karlice 3 000
62. Ultrazvuk pluća i FC sinusa 3 000
63. Ultrazvuk štitne žlezde 3 000
64. Kućna poseta specijaliste 6 000
65. Kućna poseta medicinske sestre 3 000
66. Konzilijum nefrologa i urologa, sa pregledom prepucijuma 8 000