Cenovnik

Pedijatrijski pregledi
Naziv Cena
Pedijatrijski pregled 3000
Pedijatrijski pregled – kontrola do 7 dana 2000
Pedijatrijski pregled sa izradom krivulje rasta 3500
Pregled pedijatra sa merenjem i krvnom slikom 3900
Pedijatrijski pregled sa krvnom slikom i CRP-om 4000
Kontrolni pedijatrijski pregled sa krvnom slikom i CRP-om 3000
Sistematski pregled sa izradom krivulje rasta i krvnom slikom 3900
Pedijatrijski pregled subspecijaliste 3500
Kontrolni pregled subspecijaliste 2500
Pedijatrijski pregled profesora 4000
Pedijatrijski pregled profesora – kontrola do 7 dana 2500
Pedijatrijski pregled – timska procena i praćenje psihomotornog razvoja deteta 5000
Pregledi subspecijalista
Naziv Cena
Hitan pregled subspecijaliste 5000
Pedijatrijski pregled docenta pulmologa 3500
Kontrolni pregled docenta pulmologa 2500
Pedijatrijski pregled profesora gastroenterologa 5000
Kontrolni pregled profesora gastroenterologa 3000
Pedijatrijski pregled profesora endokrinologa 5000
Kontrolni pregled profesora endokrinologa 3000
Pedijatrijski pregled profesora kardiologa sa ultrazvukom 8000
Pedijatrijski pregled profesora imunologa – alergologa 4000
Kontrolni pregled profesora imunologa – alergologa 2500
Pedijatrijski pregled profesora hematologa 4000
Kontrolni pregled profesora hematologa 2500
Pedijatrijski pregled magistra nefrologa 3500
Kontrolni pregled magistra nefrologa 2500
Pedijatrijski pregled subspecijaliste neonatologa 3500
Kontrolni pregled subspecijaliste neonatologa 2500
Pregled dečijeg neuropsihijatra 3500
Kontrolni pregled dečijeg neuropsihijatra 2500
Pregled specijaliste fizijatra 3000
Kontrolni pregled specijaliste fizijatra 2000
Specijalista – pregled 3000
Specijalista – kontrolni pregled 2000
Ultrazvuk
Naziv Cena
Ultrazvuk kukova 2800
Ultrazvuk centralnog nervnog sistema 2800
Ultrazvuk urogenitalnog trakta 2800
Ultrazvuk abdomena 2800
Ultrazvuk mekih tkiva i mišića 2800
Ultrazvuk limfnih žlezdi i mišića vrata 2800
Ultrazvuk zglobova 2800
Ultrazvuk testisa 2800
Ultrazvuk male karlice 2800
Ultrazvuk srca 3000
Ultrazvuk pluća i FC sinusa 2800
Ultrazvuk štitne žlezde 2800
Pregledi logopeda
Naziv Cena
Logoped – prvi pregled (logopedska obrada) 2500
Logoped – kontrolni pregled 2000
Logopedski tretman 1500
Pregled psihologa
Naziv Cena
Psiholog – prvi pregled (psihološka opservacija) 2500
Psihološko savetovanje 2500
Psihološko testiranje 2500
Psiholog – ispitivanje zrelosti za polazak u školu 2500
Psiholog – kontrolni pregled 2000
Ostale usluge
Naziv Cena
Inhalacija 500
Obrada pupka 1000
Merenje deteta 500
Davanje injekcije 500
EKG 1000
Spirometrija deteta 2000
Bronhodilatatorni test 1500
Kućna poseta specijaliste 5000
Kućna poseta medicinske sestre 2000