Cenovnik

Cenovnik ordinacije „Pedijatrija dr Lozana“

    r. br.

Naziv

    Cena

1.

Pedijatrijski pregled

4 000

2.

Pedijatrijski pregled – kontrola do 7 dana

2 500

3.

Pregled u savetovalištu 

4 500

4.

Pregled pedijatra u savetovalištu i krvna slika 

5 000

5.

Pedijatrijski pregled sa krvnom slikom i CRP-om

5 200

6.

Kontrolni pedijatrijski pregled sa krvnom slikom i CRP-om

3 700

7.

Pedijatrijski pregled subspecijaliste

4 500

8.

Kontrolni pregled subspecijaliste

3 000

9.

Pedijatrijski pregled prof. endokrinologa Ljiljane Šaranac

5 000

10.

Pedijatrijski pregled prof. kardiologa Ljiljane Pejčić

5 000

11.

Pedijatrijski pregled prof. gastroenterologa Zlatka Đurića 

5 000

12.

Pedijatrijski pregled prof. urologa Anđelke Slavković

5 000

13.

Pedijatrijski pregled prof. imunologa-alergologa Hristine Stamenković

5 000

14.

Kontrolni pregled profesora – do 7 dana

3 500

17.

Pedijatrijski pregled subspecijaliste alergologa i kliničkog imunologa prim. dr Mirjane Živanović

4 500

18.

Kontrolni pregled subspecijaliste alergologa i kliničkog imunologa prim. dr Mirjane Živanović

3 000

19.

Pedijatrijski pregled subspecijaliste endokrinologa dr Sandre Stanković

4 500

20.

Kontrolni pregled subspecijaliste endokrinologa dr Sandre Stanković

3 000

21.

Pedijatrijski pregled subspecijaliste hematologa dr Danijele Jovančić Petković

4 500

22.

Kontrolni pregled subspecijaliste hematologa dr Danijele Jovančić Petković

3 000

23.

Pedijatrijski pregled subspecijaliste nefrologa mr dr Predraga Miljkovića

4 500

24.

Kontrolni pregled subspecijaliste nefrologa mr dr Predraga Miljkovića 

3 000

25.

Pedijatrijski pregled subspecijaliste gastroenterologa dr Dragane Ilić

4 500

26.

Kontrolni pregled subspecijaliste gastroenterologa dr Dragane Ilić

3 000

27.

Pregled subspecijaliste d. fizijatra doc. dr Dragana Zlatanovića

4 500

28.

Kontrolni pregled d. fizijatra doc. dr Dragana Zlatanovića

3 000

29.

Pedijatrijski pregled subspecijaliste neonatologa

4 500

30.

Kontrolni pregled subspecijaliste neonatologa

3 000

31.

Pregled dečijeg neuropsihijatra dr Jadranke Vukićević

4 000

32.

Kontrolni pregled dečijeg neuropsihijatra dr Jadranke Vukićević

2 500

33.

Hitan pregled subspecijaliste

5 000

34.

Pedijatrijski pregled prof. kardiologa dr Ljiljane Pejčić sa ultrazvukom 

9 000

35.

Pedijatrijski pregled nefrologa mr dr Predraga Miljkovića sa ultrazvukom

8 000

36.

Pregled specijaliste fizijatra

4 000

37.

Kontrolni pregled specijaliste fizijatra

2 500

38.

Specijalista – pregled

4 000

39.

Specijalista – kontrolni pregled

2 500

40.

Logoped – prvi pregled (logopedska obrada) – Mirjana Milošević

3 000

41.

Logoped – kontrolni pregled

2 000

42.

Logopedski tretman

2 000

43.

Psiholog – prvi pregled (psihološka opservacija) – Dušica Dikić

3 000

44.

Psihološko savetovanje

3 000

45.

Psihološko testiranje

3 000

46.

Psiholog – ispitivanje zrelosti za polazak u školu

3 000

47.

Psiholog – kontrolni pregled 

2 500

48.

Pedijatrijski pregled – timska procena i praćenje psihomotornog razvoja deteta

6 000

49.

Inhalacija 

500

50.

Obrada pupka

1 000

51.

Merenje deteta

500

52.

Davanje injekcije

500

53.

EKG

1 000

54.

Kožni test na standardne inhalacione (nutritivne) alergene SPT

4 000

55.

Spirometrija deteta

2 500

56.

Bronhodilatatorni test

2 000

57.

Ultrazvuk kukova

3 500

58.

Ultrazvuk centralnog nervnog sistema

3 500

59.

Ultrazvuk urogenitalnog trakta

3 500

60.

Ultrazvuk abdomena

3 500

61.

Ultrazvuk mekih tkiva i mišića

3 500

62.

Ultrazvuk limfnih žlezda i mišića vrata

3 500

63.

Ultrazvuk zglobova

3 500

64.

Ultrazvuk testisa

3 500

65.

Ultrazvuk male karlice

3 500

66.

Ultrazvuk pluća i FC sinusa

3 500

67.

Ultrazvuk štitne žlezde

3 500

68.

Kućna poseta specijaliste

6 000

69.

Kućna poseta medicinske sestre

3 000

70.

Pregled dečijeg urologa, sa pregledom prepucijuma (adhezioliza) – prof. Anđelka Slavković

8 000