Cenovnik

Cenovnik ordinacije „Pedijatrija dr Lozana“

Redni broj

Naziv

Cena

1.

Pedijatrijski pregled

4 500

2.

Pedijatrijski pregled – kontrola do 7 dana

3 000

3.

Pregled u savetovalištu

5 000

4.

Pregled pedijatra u savetovalištu i krvna slika

6 200

5.

Pedijatrijski pregled sa krvnom slikom i CRP-om

5 700

6.

Kontrolni pedijatrijski pregled sa krvnom slikom i CRP-om

4 200

7.

Pedijatrijski pregled profesora i subspecijaliste

5 000

8.

Kontrolni pregled profesora i subspecijaliste

3 500

9.

Pregled dečijeg neuropsihijatra

5 000

10.

Logoped – prvi pregled (logopedska obrada)

4 000

11.

Logopedski tretman

2 500

12.

Psiholog – prvi pregled (psihološka opservacija)

4 000

13.

Psihološko savetovanje

4 000

14.

Psihološko testiranje

4 000

15.

Psiholog – ispitivanje zrelosti za polazak u školu

4 000

16.

Psiholog – kontrolni pregled

3 000

17.

Pedijatrijski pregled – timska procena i praćenje psihomotornog razvoja deteta

6 000

18.

Inhalacija

500

19.

Obrada pupka

1 000

20.

Merenje deteta sa izradom percentilnih krivulja

1 000

21.

Davanje injekcije

1 000

22.

EKG

1 000

23.

Kožni test na standardne inhalacione (nutritivne) alergene SPT

4 000

24.

Spirometrija deteta

3 000

25.

Bronhodilatatorni test

2 000

26.

Ultrazvuk kukova

3 500

27.

Ultrazvuk centralnog nervnog sistema

3 500

28.

Ultrazvuk urogenitalnog trakta

3 500

29.

Ultrazvuk abdomena

3 500

30.

Ultrazvuk mekih tkiva i mišića

3 500

31.

Ultrazvuk limfnih žlezda i mišića vrata

3 500

32.

Ultrazvuk zglobova

3 500

33.

Ultrazvuk testisa

3 500

34.

Ultrazvuk male karlice

3 500

35.

Ultrazvuk štitne žlezde

3 500

36.

Kućna poseta specijaliste

7 000

37.

Kućna poseta medicinske sestre

3 000

38.

Pregled profesora dečije urologije, sa pregledom prepucijuma (adhezioliza)

8 000