Naš tim

“Zdravlje nije sve ali bez zdravlja, sve je ništa.”

Naš tim
Prim dr med. Lozana Marković
Ema Srejić Pedijatrijska sestra
Andjelka Milenković Pedijatrijska sestra
Jasna Pejčić Pedijatrijska sestra
Prof. Dr. sci. med. Ljiljana Šaranac Pedijatar endokrinolog KC Niš, Dečija interna klinika
Prof. Dr. sci. med. Ljiljana Pejčić Pedijatar kardiolog KC Niš, Dečija interna klinika
Prof. Dr. sci. med. Hristina Stamenković Pedijatar – imunolog, alergolog KC Niš, Dečija interna klinika
Prof. Dr. sci. med. Zlatko Đurić Pedijatar – Gastroenterolog KC Niš, Dečija interna klinika
Prim. Dr, sci. med. Mirjana Živanović Pedijatar – alergolog i klinički imunolog Specijalna bolnica Sokobanja
Dr, sci. med. Jelena Vučić Pedijatar – neonatolog KC Niš, Dečija interna klinika
Mr. Sci. med. Dr Predrag Miljković Nefrolog KC Niš, Dečija interna klinika
Dr. med. Ivica Nakev Pedijatar KC Niš, Dečija interna klinika
Dr. med. Dejan Milojević Pedijatar KC Niš, Dečija interna klinika
Doc. dr. sci med Dragan Zlatanović Dečiji fizijatar KC Niš, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Dr. med. Dragana Ilić Pedijatar gastroenterolog KC Niš, Dečija interna klinika
Dr. med. Danijela Jovančić Petković Pedijatar hematolog KC Niš, Dečija interna klinika
Dr. med. Spec Jadranka Vukićević D. neuropsihijatar KC Niš
Dr. med. Spec. Dragan Stamenković Spec. fizijatar Dom zdravlja Niš
Dr. med. Predrag Miljković Pedijatar Dom zdravlja Niš
Dr. med. Tatjana Trajković Pedijatar Dom zdravlja Niš
Dr. med. Cica Jovanović Pedijatar Dom zdravlja Niš
Dr. med. Boban Đelić Pedijatar Dom zdravlja Niš
Dr. med. Jasmina Milojević Pedijatar Dom zdravlja Niš
Dipl. defektolog Mirjana Milošević Logoped
Dipl. psiholog Dušica Dikić Psiholog
Dr. med. Marija Ratković Janković Pedijatar KC Niš, Dečija interna klinika
Dr. med. Milena Nikolić Pedijatar Dom zdravlja Niš
Dr. med. Jadranka Bonić Pedijatar Dom zdravlja Niš
Dr. med. Dragana Kocić Pedijatar Dom zdravlja Niš
Dr. med. Petra Gocić Pedijatar Dom zdravlja Niš