Kratak pregled jezičkog razvoja Vašeg deteta
24.05.2019

Male – velike poruke za sve roditelje sveta

Dete uči ono što doživljava!

Dete koje se suočava sa neprijateljskim ponašanjem, uči da bude svadljivo. Dete koje okružuje ravnodušnost, nauči da bude usamljeno. Dete koje doživljava kritikovanje, nauči da osuđuje. Dete kome se često prigovara, ne primećuje da ga okolina voli.

Ako se dete ismejava, povlači se u sebe. Dete koje doživljava poniženje, stidi se samoga sebe. Dete koje nema braću i sestre, ne zna šta je bratska i sestrinska ljubav.

Dete koje okružuje tolerantnost, nauči da bude strpljivo. Ako se dete ohrabruje, ono se uči samopouzdanju i sigurnosti. Ako dete doživljava pohvalu, primećuje i ceni dobrotu. Dete koje doživljava poštenje, nauči da bude pravedno. Ako dete živi okruženo sigurnošću, ono se nauči poverenju. Ako dete doživljava odobravanje, postaje zadovoljno sobom. Dete sa kojim se razgovara, nauči da razmišlja. Cete koje doživljava da se roditelji vole, nauči da je torodica zajednica razumevanja i ljubavi.

Ako dete živi sa prihvatanjem i prijateljstvom nauči da korača putevima ljubavi i sreće.