Naš tim stara

"Zdravlje nije sve ali bez zdravlja, sve je ništa."